Miejski Świetlicowy Konkurs Muzyczny „Piosenka Moich Marzeń”

Już po raz czwarty w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu – Biskupicach został zorganizowany Miejski Świetlicowy Konkurs Muzyczny „Piosenka Moich Marzeń”. Komisja wyłoniła laureatów:

I miejsce: Zofia G. Szkoła Podstawowa nr 20

II miejsce: Marcel H. Szkoła Podstawowa nr 21

III miejsce: Sylwester Ch. Szkoła Podstawowa nr 22 Wyróżnienie 1 stopnia: Nadia W. Szkoła Podstawowa nr 20

Wyróżnienie II stopnia: Natalia B. Szkoła Podstawowa nr 11 Wyróżnienie 3 stopnia: Katarzyna W. Szkoła Podstawowa nr 22

Laureatom serdecznie gratuluję, a dzieciom z Przedszkola nr 3 bardzo dziękuję za fenomenalny występ. Pomysłodawca konkursu Krystyna Jurochnik

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno ‐ wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6). 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.). 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.). 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204). 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Wiosenny Festyn Szkolny

Zapraszamy 13.04.2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 22

pobrane (1)

im. Władysława Broniewskiego

w Zabrzu

                                                                              ZAPRASZA NA:

pobrane (2)

SZKOLNY FESTYN

JARMARK WIELKANOCNY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

ul. Zamkowa 2

13.04.2019 godz: 9.00 – 13.00

w  programie między innymi:

  • Zajęcia dla przedszkolakówprzyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 połączone ze zwiedzaniem szkoły w godzinach 10.00 – 11.00 
  • Pokazy sportowe
  • Kącik naukowy
  • Gry i zabawy ruchowe
  • Atrakcje dla najmłodszych
pobrane
  • Konkursy, warsztaty
  • Występy artystyczne
  • Kącik plastyczny, przyrodniczy
  • Słodkie, zdrowe stoiska
  • Służby mundurowe

kartka bożonarodzeniowa lub noworoczna

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wykonywały prace na wojewódzki konkurs plastyczny „Karta Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”. Była to już 21 edycja konkursu. Powstały piękne kartki. Do organizatora w tym roku napłynęło 812 prac z różnych zakątków województwa. Bardzo się cieszymy, że uczennica Antosia zdobyła wyróżnienie w kategorii klas II . Serdecznie gratulujemy!

Sukces uczniów II klasy gimnazjum.

Paulina Macioch (II ga) i Wojciech Bartuś (IIgs)  zakwalifikowali się do finału  XIX Miejskiego Konkursu Mitologiczno-Biblijnego. W poniedziałek 26 lutego uczestniczyli w etapie miejskim konkursu w Zespole Szkół nr 10 i po rozwiązaniu trudnego testu wiedzy o mitologii i Biblii znaleźli się wśród 10 najlepszych uczniów z Zabrza. Przed nimi ostatni etap – 7 marca  w Zespole Szkół nr 10. Oczywiście nie spoczęli na laurach i przygotowują się pilnie do finału. Życzymy powodzenia!

Kolejna wycieczka z projektu „Dotknij nauki”

28.02.2018 uczniowie uczestniczący w projekcie Dotknij nauki brali udział w kolejnej wycieczce, tym razem odwiedzili Kopalnię Luiza.
Trasa wypełniona jest multimediami i maszynami górniczymi. W czasie podziemnej wędrówki uczniowie dowiedzieli się , jak zmieniała się praca górnika na przestrzeni ostatnich 200 lat, skąd się wzięło „czarne złoto”. Duże wrażenie zrobiły urządzenia górnicze wprawione w ruch, multimedia z zagadkami dotyczącymi stroju górniczego i gwary. Największą jednak atrakcją był przejazd oryginalną górniczą kolejką Karlik. Trochę się wszyscy zmęczyli i pobrudzili, bo były też momenty trudne- spacer chodnikiem o wysokości 100 cm nie należy do łatwych.
Następne wycieczki już w marcu.

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu